Din Kültürü
Ümit Aslan Ataköy Baklan Denizli/DİN VE AHLAK

 Ne Kadar İnsan Hangi dine inanıyor        
1- Hıristiyanlık: 2.14 milyar
2- İslam:           1.3 milyar
3- Hinduizm:     781 milyon
4- Budizm:        324 milyon
5- Sihizm:         19 milyon
6- Yahudilik:     14 milyon
DÜNYA İNSANLARININ İNANDIKLARI ÇEŞİTLİ DİNLER
1. Uzakdoğu Dinleri
9. Eski Medeniyet Dinleri
» Konfüçyüsçülük 
2. Ortadoğu Dinleri
10. Tarikatlar / Kültler / Mezhepler
3. Yeni Ortaya Çıkan Dinler
4. Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar
5. Kabile ve Doğa Dinleri 
6. Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar
» Pan-enteizm
7. Satanizm
8. Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar
Yukarıdaki liste http://www.msxlabs.org/ Sitesinden Alıntıdır.


Her inananın bilmesi gereken pratik bilgiler

             Farz: Yüce Allah'ın, yapılmasını kesinlikle emrettiği davranışlara farz denir. Farz iki türlüdür:
Farz-ı Ayn:Her müslümanın mutlaka yapması gereken görevleridir.

1-Farz-ı Kifâye:Toplumda bazı kimselerin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtulacağı ibadet ve davranışlardır: Cenaze namazı kılmak gibi.
2-Vacip: Bayram namazı kılmak, kurban kesmek, Ramazan'da vitir sadakası vermek gibi.
3-Sünnet: Peygamber (s.a.v.)'in yapıp bizim de yapmamızı tavsiye ettiği davranışlardır.
4-Müstehab: Dinen yapılması tavsiye edilen ve insanlarca hoş görülen davranışlardır.
5-Mubah: Kişinin yapıp yapmamada serbest olduğu ve şer'an yasaklanmayan her şey mubahtır.
6-Haram: Dinimizce kesin olarak yasaklanan herşey haramdır,
Mekruh iki türlüdür:
7-Mekruh: Dinimizce hoş görülmeyen davranışlar ve fiiller.
8-Mubah: Allah tarafından izin verilen şey, eylem.
 İmanın Şartları Altıdır
Allah’a inanmak.
Allahın meleklerine inanmak.
Allahın kitaplarına inanmak.
Allahın peygamberlerine inanmak
Ahirete ve kadere inanmak
Hayır ve şerrin Allahtan geldiğine inanmak.
Amentû billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihî vel’yevmil ahiri ve bil’kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâla velbasü ba’del meft. Hakkun eşhedü enlâ ilâhe ilâllah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulûhu
Namazın farzları
Namazın farzları on ikidir. Namazın sahih olabilmesi için, bu farzların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir. Bunlar, namazın dışındaki ve içindeki farzlar diye ikiye ayrılır. Yukarıdaki dua Bunun Arapçasıdır.
Namazın Farzı on ikidir
1- Hadesten Taharet:
2- Necasetten Taharet:
3- Setr-i Avret:
4- İstikbal-i Kıble:
5- Vakit:
6- Niyet:
Namaza dururken tekbir almak.
Kıyam: Özrü yoksa namazda ayakta durmak.
9- Kıraat:
Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumak.
10- Rükû:
Eller diz kapağına erişecek kadar eğilmek.
11-Sücûd:
Namazda alını yere koymaktır.
12- Ka'de-i Hîre (son oturuş)
Son rek'atta selam vermeden önce Ettahiyyat okuyacak kadar oturmak.
Beş vakit namaz
A- Sabah namazı:İkisi sünnet, ikisi de farz olmak üzere dört rekâttır. Önce sünneti, sonra da farzı kılınır.
B- Öğle namazı:Dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi son sünnet olmak üzere toplam on rekâttır. Önce sünnet, sonra farz, daha sonra da son sünnet kılınır.

C- İkindi namazı:Dördü sünnet, dördü farz olmak üzere sekiz rekâttır. Önce sünneti, sonra da farzı kılınır.
D- Akşam namazı:Üçü farz, ikisi sünnet olmak üzere beş rekâttır. Önce farzı sonra sünneti kılınır.
E- Yatsı namazı: Dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi son sünnet olmak üzere on rekâttır. Önce ilk sünneti sonra da farz ve son sünneti kılınır. Bundan sonra da yatsı namazı vaktinde kılınan üç rekâtlık vitir namazı kılınır.
Yatsı namazının ilk dört rekât sünneti ile ikindi namazının sünneti, sünnet-i gayr-ı müekkededir ve ikisinin kılmışı da aynıdır.
İslam’ın Şartı Beştir
1.     Namaz Kılamak
2.     Oruç Tutmak
3.     Zekât vermek
4.     Şahadet getirmek
5.     Hacca gitmek
Namaz Nasıl Kılınır Öğrenmek için Burayı Tıklayınız Resimli anlatım.
Ataköy, Baklan, Hadım, Denizli, köyü
 
Bu siteyi İlköğretim Öğrencilerine
tavsiye ederim
Facebook beğen
 
 

Reklam
 


Sayın Yusuf Gündüzün sitesi
 
Bugün Tekil 4 ziyaretçikişi burdaydı!
...................................................denatakoy.tr.gg Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol