YAZI TÜRLERİ

 YAZI TÜRLERİ


BAZI GÜZEL YAZI ÖRNEKLERİ

YAZI TÜRLERİ
 
Önsöz: Sevgili arkadaşlar! Aşağıdaki başlıklardan herhangi birisi karşımıza çıktığında birazcık olsun bilgimiz olsun diye Sizin için yazdım. Açıklamaları da kısa ve öz olarak yaşımıza ve gittiğimiz sınıfa uyarlayarak yazdım. Aslında bu başlıkların her birisi için daha geniş kapsamlı yazabilirdim. Kafamız karışmasın diye çok kısa tutmaya çalıştım.
 
Anı:
Bir yazarın veya herhangi bir kişinin gezdiği veya bir yerde gördüğü, yaşadığı ve tanık olduğu olayları bir sanat değeri taşıyan yazı üslubuna (anlatım biçimine) dönüştürerek yazı ile yazmasıdır.
Biyografi:
Edebiyat, siyaset, sanat, bilim, spor ve başka dallarda başarı göstermiş kişilerin hayatlarını, eserlerini belgelere, tanıklara ve kanıtlara başvurarak anlatan kısa veya uzun yazıyla anlatılan yazı türüdür.
Destan:
Yunanca “espos” kelimesinden gelir. Kahramanların yaptıkları işleri coşkulu ve kafiyeli bir biçimde anlatmak için yazılan manzum yazılardır. İlk çağlardan beri yazılmış olan edebi biçimleri vardır ve birkaç bölümden oluşurlar. Destanlara kişiler, yaratıklar ve olaylar üzerinden yazılmış olabilir. Milattan önce 3000 yıllarından bu yana yazı olmadığı için kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü destan biçimleri de bulunmaktadır.
Hikâye:
Hikâyeler küçük romanlar şeklinde tasarlanıp yaşanmış olan olayları detaylı olarak yorumlanmasıdır. Hikâyelerin çekiciliği yazarına göre değişir.
Makale
Bir kişinin herhangi bir konu üzerinde görüşlerini kanıtlar ve belgeler kullanarak okuyucuyu bilgilendirmeyi ya da yönlendirmeyi amaçlayarak yazılmış bir yazı türüdür.
Masal
Masal hayal dünyamızı güzelleştiren sözlü bir edebiyat türüdür. Masallar zamanla yazıyla da yazılmaya başlamıştır. Hikâyesi çok eskilere dayanan bir hayal ürünlerindeki olaylar tamamen hayal ürünü olup, başlangıçta kuşaktan kuşağa anlatılan masallar belli başlı masal kahramanlarını anlatırlar. Haklı, haksız dürüstlük ve iyiliğin eninde sonunda kazandığı gibi ders alınacak özetler içerirler.
Mektup
Mektup: başka bir yerde bulunan birilerine, kuruma veya topluluğa yazılarak maksadı arz etmek için gönderilen eski bir edebiyat türüdür. Tarihi yazının icadından başlamaktadır.
Otobiyografi
Kişilerin kendi hayatlarını (özgeçmişini) belgelere, tanıklara ve kanıtlara başvurarak anlatan kısa veya uzun yazıyla anlatılan ve kendisi tarafından yazılan yazı türüdür.
Roman
Roman, olmuş veya olabilecek eylemlerin, olayların belli bir düzende yazıya dökülüp tasarlanarak kitap haline getirilip okurlara sunulması hakkındaki edebiyat türüdür.
Şiir
Şiir: Duygu ve düşünceleri kafiyeli, ahenkli ve güzel bir biçimde okurlara anlatma biçimi için kullanılan bir edebiyat türüdür. Her ne kadar şiirleri ben bu kadar basit anlatmış olsam da aslında şiiri anlatmak ve anlamak çok zordur.
Dilekçe
Dilekçe:herhangi bir resmi kuruma kişinin isteğini bildirmek veya bilgilendirme amacı ile yazılmış mektup türü bir yazıdır. Ancak dilekçeler belirli bir tasarıma tabidirler. Gönderilen kuruma ulaştığı andan itibaren resmi bir belge sayılırlar.
Ataköy, Baklan, Hadım, Denizli, köyü
 
Bu siteyi İlköğretim Öğrencilerine
tavsiye ederim
Facebook beğen
 
 

Reklam
 


Sayın Yusuf Gündüzün sitesi
 
Bugün Tekil 0 ziyaretçikişi burdaydı!
...................................................denatakoy.tr.gg Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol