SIYASAL TERIMLER

 

SİYASİ İDEOLOJİLER

SİYASAL İDEOLOJİ ve KARMAŞA
 

SİYASİ İDEOLOJİLER
Sevgili arkadaşlar her ne kadar bu konu derslerimizle ilgili olmasa da günlük hayatta mesela televizyonda veya gazetelerde bir sürü nizm ve lizm ile sonlanan terimlerle karşılaşıyoruz bunlar mesela sosyalizm, kapitalizm ve emperyalizm gibi kelimelerdirler işte bunların ne anlama geldiğini biraz anlatmaya çalışacağım.
Feodalizm
: Tarihin birçok dönemlerinde görülen toplumun siyasal ve ekonomik örgütlenmesi, ekonomisi kendi kendine yeterlilik üzerine kurulmuş olan derebeylikler veya beyliklerdirler.
Emperyalizm (Yayılmacılık):
Bir devletin başka devletleri kendi çıkarı doğrultusunda etkilemeye çalışmasıdır. Biraz açacak olursak emperyalizm diktatörlük, keyfi merkezi yönetim anlamına gelmektedir. Gayesi sürekli ülkesinin topraklarını genişletmeye çalışan veya başka devletleri vergiye bağlamaya çalışan ve aynı zamanda başka devletler üzerinde kendi toplum kültürünü yaymaya çalışan diğer ülke halklarını köle olarak kullanmak isteyen bir zihniyettir. Avrupalıların sömürgeci kolonileşme düzeni Kapitalizmin son aşaması.
Faşizm:
 1922’li yıllarında İtalya’da Mussolini tarafından uygulanmış otoriter, aşırı milliyetçi antidemokratik bir ideolojidir. Gücünü meslek kuruluşlarından alır baskıcı tek parti yönetimini benimsemiş demokratik düzenin yerine aşırı ulusçuluk düzeni kurmak isteyen bir öğretidir. yani savunacak bir şeyi olmayan olmayanların savundukları şey.
Anarşizm:
 Otoritenin, zorbalığın her türlü yönetilmenin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini tanımayan, bunları yok etmeyi savunan sosyal bir terimdir. Anarşizm merkezi hükümetler yerine toplumsal ilişkilere önem veren gönüllülük esasına dayanan öz yönetimi savunur özgür, hür ve serbest bir toplumu arzular böyle bir yönetimin nasıl yönetileceği veya yönetilemeyeceği hakkında belli bir felsefe yoktur ve bu konularda çok çeşitli görüşler vardır. Vicdanından başka bir şey ile yönetilmek istemeyenlerin arzusu.
Siyonizm:
Filistin’de Yahudiler için yeni bir devlet kurulması için dünyada ki tüm Yahudilerin örgütlenerek faaliyete geçirdikleri siyasi harekete verilen addır bu hareket İsrail ile tüm dünyada ki Yahudileri ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Sion tepesi etrafında kurulan devletin ırkçı felsefesi.
Liberalizm:
İnsan hak ve özgürlüklerini, bireylerin ifade özgürlüğünü, din ve devlet kurumlarının gücünün sınırlandırıldığı serbest piyasa ekonomisine ve hukukun üstünlüğüne inanan şeffaf bir devlet modelidir yapısından ötürü liberalizmde özel girişimi desteklediğinden dolayı ( Kapitalizm) ve aynı zamanda doğal yönetim hakkı devlet dini, devlet teorisi gibi şeyleri de benimsemesinden dolayı tartışmaya açıktır. Amerika da solculuk Avrupa da sağcılık bizde demirkıratçılık olarak bilinen ne olduğu belli olmayan şey.
Neoliberalizm:
 Ekonominin devlet işlerinden ayrılmasını ve piyasayı özel teşebbüsün yönetmesi gerektiğini savunan bir düşüncedir. Devletin sadece kriz anlarında müdahaleler yapmasını ön görür ayrıca sosyal reform kanunlarının kullanılmasına da karşıdır. Bireylerin toplumda bazı haklarının olduğunu da kabul etmez. Sermayenin liberalleşmesini savunduğu için dünya ekonomileri üzerinde büyük etkiler yaratmıştır Aşırı sağcı kapitalist bir düzendir.  Aslen kapitalizmin yeni bir makyaj ile süslenerek öne sürülmüş bir reprodüksiyonudur.
Kapitalizm:
(Ana malcılık): Sermaye sahiplerinin ülkelere egemen olması düzeni.  Üretimin, özel mülkiyetin, mal ve hizmet fiyatlarının piyasa ekonomisini belirlediği sosyal ve ekonomik sistemdir.
Sosyalizm:
(İştirakiyle) :İktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
Komünizm:
Sosyal örgütlenme üzerine kurulması istenen üretimde araçların ve mülkiyetin ortaklığına dayan insanlarda sınıfsızlık ön gören politik bir harekettir. Karl Marx ve Fridrich Engels’in kaleme aldığı özel mülkiyete dayalı kapitalistlik yerine ortak mülkiyete dayalı bireylerin eşit olması şartıyla sınıfsız bir toplumun oluşturulması ütopyasıdır.
Ataköy, Baklan, Hadım, Denizli, köyü
 
Bu siteyi İlköğretim Öğrencilerine
tavsiye ederim
Facebook beğen
 
 

Reklam
 


Sayın Yusuf Gündüzün sitesi
 
Bugün Tekil 4 ziyaretçikişi burdaydı!
...................................................denatakoy.tr.gg Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol